Wielki Rozwód, albo kto sięgnie po technologiczny prymat?

Bogdan Góralczyk

Pandemia COVID-19 zmieniła wiele w naszym życiu. Przeniosła też do codziennego użycia cały nowy słownik: lockdown, webinar, kwarantanna… Jednym z nowych terminów jest „decoupling”, czyli zagrożenie rozpadem dotychczasowych więzi, zerwaniem łańcuchów dostaw, a nawet deglobalizacja.