• Obserwator Finansowy

Nowa Rada, nowe porządki

24.02.2010
Obradująca po raz pierwszy w pełnym składzie Rada Polityki Pieniężnej trzeciej kadencji postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy przewodniczący Rady Sławomir Skrzypek powiedział, że o zacieśnianiu polityki pieniężnej należałoby myśleć nie w bieżącym okresie, ale w perspektywie lat 2011-2012. Nowa Rada Polityki Pieniężnej rozważa i planuje wiele rozwiązań, mających poprawić komunikację z rynkami.
Sławomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Polskiego


Sławomir Skrzypek potwierdził, że nastawienie w polityce pieniężnej jest obecnie neutralne, co oznacza, że podwyżki stóp procentowych są tak samo prawdopodobne jak obniżki. Stopy procentowe są na historycznie najniższym poziomie, a inflacja nieco przekracza górny poziom odchyleń od celu. To rodzi pytanie, czy Rada będzie dążyła do normalizacji poziomu stóp. Jak wyjaśnił Sławomir Skrzypek, Rada bierze pod uwagę nie tyle bieżący poziom inflacji, ale jej oczekiwaną wielkość w przyszłości. A według modeli ekonometrycznych NBP i prognoz eksperckich w tym roku nie tylko osiągnie ona cel na poziomie 2,5 proc., ale nawet zbliży się do dolnej granicy odchyleń od celu wynoszącej 1,5 proc.

Członkowie Rady obecni na konferencji zapowiedzieli opracowanie zasad komunikacji z rynkiem. Najważniejszą zmianą może być wprowadzenie publikacji przyszłej ścieżki stóp procentowych. Jest to propozycja prezesa NBP, która jego zdaniem poprawi komunikację Rady z rynkiem. W tej chwili opinie wśród członków RPP w tej sprawie są podzielone. Rada podejmie decyzję  po zamkniętym seminarium, na którym swoimi doświadczeniami podzielą się prezesi banków centralnych Czech i Norwegii oraz wiceprezes Banku Szwecji. Są to banki centralne, które publikują przyszłą ścieżkę stóp procentowych.

Rada zdecydowała o utrzymaniu tzw. black-outu. Black-out oznacza okres, kiedy członkowie RPP i inni pracownicy banku nie wypowiadają się w mediach na temat polityki pieniężnej. Blokada informacyjna ma zmniejszyć ryzyko zaburzenia oczekiwań rynku. Black-out będzie obowiązywał, jak do tej pory, 7 dni przed decyzją RPP oraz od przyszłego miesiąca, dwa dni po decyzji.


Tagi


Artykuły powiązane