Polskie firmy są gotowe do ekspansji zagranicznej

Aż 39 proc. firm już działających za granicą planuje do 2016 roku wejść na kolejne rynki. Zdaniem ankietowanych przedsiębiorców kluczem do sukcesu jest przede wszystkim znajomość danej branży oraz wykwalifikowana, doświadczona kadra.
Polskie firmy są gotowe do ekspansji zagranicznej

Częściej niż firmy średnie czy duże, to małe firmy planują wejście na kolejne zagraniczne rynki. (CC By NC timo burghes)

Z danych GUS wynika, że krajowe firmy więcej importują niż eksportują, jednak w ciągu 2014 roku wartość polskiego eksportu wzrosła o 5,2 proc – polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na eksport towarów i usług zagranicę. Jak wskazują badania Fundacji Kronenberga, polscy przedsiębiorcy prowadzą swoje działania średnio w siedmiu krajach UE. Za granicę eksportuje aż 65 proc. dużych firm, 47 proc. średnich oraz 25 proc. małych.

– Aż 97 proc. badanych przedsiębiorstw dobrze ocenia decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności międzynarodowej, a 39 proc. planuje w ciągu 2 lat rozszerzyć obszar prowadzonej działalności. Co ciekawe, częściej niż firmy średnie czy duże, to małe firmy, zatrudniające maksymalnie 49 osób, planują wejście na kolejne zagraniczne rynki (40 proc.) do końca 2016 roku – mówi Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga, działającej przy Citi Handlowym.

Rozpoczynając działalność na nowych rynkach, niemal co czwarta firma (22 proc.) korzystała z finansowania zewnętrznego. Najczęściej były to kredyty, linie kredytowe, leasing. Najrzadziej przedsiębiorstwa otrzymywały dotacje krajowe (18 proc.), które pozwalały na poszerzenie obszaru działania.

Zdaniem ankietowanych przedsiębiorców kluczem do sukcesu na nowych rynkach jest przede wszystkim znajomość danej branży (54 proc.). Dla większości firm priorytetem przed poszerzeniem działalności są informacje o nowych rynkach zbytu. Uzyskuje się je w różny sposób m.in. poprzez partnerów biznesowych lub z ogólnodostępnych materiałów dotyczących sytuacji ekonomicznej danego kraju. 47 proc. ankietowanych firm uważa, że najważniejsza jest wykwalifikowana, doświadczona kadra oraz odpowiedni partnerzy.

Jako największe bariery w rozwijaniu międzynarodowej działalności przedsiębiorcy wskazują czynniki makroekonomiczne, takie jak np. kursy walutowe (20 proc.) oraz zagraniczną konkurencję (18 proc.). To właśnie w tym punkcie firmy widzą korzyści ze współpracy z bankami –  ponad połowa (57 proc.) z nich uważa, że to instytucje ważne  z punktu widzenia wsparcia w rozwoju działalności poza granicami kraju.

>>całe badanie: Jak zdobywać rynki zagraniczne

(oprac. KM)

Częściej niż firmy średnie czy duże, to małe firmy planują wejście na kolejne zagraniczne rynki. (CC By NC timo burghes)

Tagi


Artykuły powiązane

Ekspozycja na rynki eksportowe sprzyja innowacjom

Kategoria: VoxEU
Firmy eksportujące wdrażają innowacje częściej niż te, które działają wyłącznie na rynku krajowym, a także czerpią ze swoich innowacji większe korzyści ekonomiczne. Taryfy celne mogą nie tylko wpływać na działalność firmy na rynkach zagranicznych, ale także na jej aktywność badawczo-rozwojową.
Ekspozycja na rynki eksportowe sprzyja innowacjom

Firmy-zombie szkodzą dynamicznym gazelom

Kategoria: Trendy gospodarcze
Firmy-zombie, które funkcjonują na rynku, choć dawno powinny z niego zniknąć, stanowią coraz większy problem. Zarażają bowiem swoją nieefektywnością nawet zdrowe przedsiębiorstwa, które stają się kolejnymi zombie – mówi ekonomistka Ana Fontoura Gouveia.
Firmy-zombie szkodzą dynamicznym gazelom

Inwestycje zagraniczne skracają dystans do bogatszych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Za blisko 60 proc. polskiego eksportu i ponad 60 proc. nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych odpowiadają już firmy z kapitałem zagranicznym. Polska korzysta na uczestnictwie w globalnych łańcuchach wartości.
Inwestycje zagraniczne skracają dystans do bogatszych