Davos: Grudki śniegu na trasie światowej gospodarki

Słabnąca nieznacznie widoczność i narciarze biegnący różnymi torami po grudkach śniegu. Ale wciąż w ruchu, tylko nieznacznie wolniejszym, pomimo przeciwności. Tak można powiedzieć o stanie światowej gospodarki, używając porównania Christine Lagarde, szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Davos: Grudki śniegu na trasie światowej gospodarki

Światowi przywódcy i znani ekonomiści tradycyjnie jak co roku spotkali się w szwajcarskim Davos (fot. 28 WEF, CC BY-NC-SA)

Światowe Forum Gospodarcze tradycyjnie rozpoczęło się od prezentacji aktualizacji prognoz gospodarczych dla świata (World Economic Outlook) przygotowywanych przez MFW. W ocenie MFW światowy PKB w 2019-20 r. ma rosnąć o 3,5-3,6 proc, a więc nieco wolniej niż w poprzednich dwóch latach (3,7 proc). W stosunku do jesiennej rundy prognostycznej fundusz obniżył o 0,2-0,1 punktu procentowego swoje oczekiwania dotyczące światowego wzrostu gospodarczego w najbliższych dwóch latach.

Obniżenie szacunków wzrostu przez MFW nie było dużym zaskoczeniem. Dostępne dane wskazują bowiem, że wzrost gospodarczy na świecie osłabił się w II połowie 2018 r., co – z uwagi na efekty statystyczne – przełoży się na niższą roczną dynamikę PKB również w 2019 r. W II połowie 2018 r. obniżyła się w szczególności dynamika aktywności w światowym przemyśle i handlu, co miało negatywny wpływ na dynamikę PKB zwłaszcza w strefie euro i w Chinach.

W dniu publikacji nowych prognoz MFW opublikowano dane o wzroście gospodarczym w Chinach w IV kw. 2018 r. Zgodnie z oczekiwaniami spowolnił on do 6,4 proc. r/r, a w całym 2018 r. był najniższy od 1990 r. Stało się tak pomimo wzrostu ekspansywności polityki pieniężnej i fiskalnej w tym kraju w ostatnich miesiącach.

Spowolnienie w światowym handlu i przemyśle nałożyło się na trwające od kilku lat spowolnienie w Chinach związane ze zmianami strukturalnymi w tym kraju. W strefie euro z kolei zbiegło się ono m.in. ze zmianą standardów w europejskim sektorze motoryzacyjnym przekładającą się na osłabienie dynamiki aktywności w tym sektorze.

W 2018 r. miało miejsce wiele innych przejściowych zdarzeń o charakterze lokalnym w różnych rejonach świata, które oddziaływały w kierunku słabszego wzrostu globalnego PKB. W Japonii latem 2018 r. nastąpiła seria klęsk żywiołowych. W Argentynie i w Turcji wybuchły natomiast lokalne kryzysy finansowe, wzmacniane przez wzrost napięć na międzynarodowych rynkach finansowych.

Ryzyka dla wzrostu w gospodarce światowej pozostały niezmienione w stosunku do jesiennej rundy prognostycznej MFW, choć prawdopodobieństwo ich realizacji wzrosło. Nie można wykluczyć dalszego nasilania się napięć na międzynarodowych rynkach finansowych, które mogą utrudniać obsługę długu w kolejnych mocno zadłużonych krajach rozwijających się o wysokim ryzyku kredytowym. Ponadto – w opinii MFW – w związku ze zwiększeniem się barier taryfowych utrzymują się ryzyka dla perspektyw handlu światowego i tym samym przemysłu w wielu krajach na świecie. Silniejsze, niż oczekuje się obecnie, może być w szczególności spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach, ale również we Włoszech, gdzie utrzymuje się niepewność związana z nierównowagą w tamtejszym sektorze finansów publicznych.

W sobotę Światowe Forum Gospodarcze opublikowało coroczny „Global Risk Report”, który przedstawia wyniki badań ankietowych dotyczących oczekiwanych w przyszłości barier dla działalności przedsiębiorstw. Konkluzje tego raportu są zbieżne z przedstawionymi w poniedziałek przez MFW.

Ankietowane przedsiębiorstwa wskazują m.in. na zagrożenia geopolityczne, wysokie i rosnące zadłużenie publiczne i prywatne w wielu krajach wschodzących oraz brak przestrzeni do luzowania polityki fiskalnej i monetarnej. Jednak raport pokazuje również inne potencjalne ryzyka dla gospodarki światowej związane choćby z zagadnieniami z zakresu cyberbezpieczeństwa. Głównym tematem tegorocznej edycji są wyzwania dla gospodarki światowej wynikające właśnie ze zwiększonej roli innowacji z zakresu informatyki, robotyki, nano- i biotechnologii w codziennym funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.

Opracowała: Patrycja Beniak, DAE NBP

Światowi przywódcy i znani ekonomiści tradycyjnie jak co roku spotkali się w szwajcarskim Davos (fot. 28 WEF, CC BY-NC-SA)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Davos 2022 – dzień trzeci

Kategoria: Trendy gospodarcze
Niepewność gospodarcza, gwałtownie zwiększające się koszty utrzymania, kryzys żywnościowy oraz sytuacja na rynku pracy – to wybrane tematy omawiane podczas trzeciego dnia Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Ważne ogłoszenie dotyczyło „porozumienia na rzecz zdrowszego świata”.
Davos 2022 – dzień trzeci

Davos 2022 – dzień pierwszy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wpływ wojny w Ukrainie, niepewna przyszłość globalizacji oraz gorsze perspektywy gospodarcze to główne tematy omawiane podczas pierwszego dnia Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.
Davos 2022 – dzień pierwszy