Europolis kwestionuje konstytucyjność unii bankowej

Niemiecka grupa Europolis zapowiada wniesienie skargi konstytucyjnej dotyczącą zbadania zgodności proponowanych przepisów dotyczących tworzenia unii bankowej oraz Ustawy zatwierdzającej przeniesienie nadzoru bankowego do Europejskiego Banku Centralnego.

„W świetle obowiązujących obecnie regulacji europejskich, nie ma podstaw prawnych do tworzenia unii bankowej. Jest to także akt ultra-vires, naruszający podstawowe prawa obywatelskie oraz stwarzający dodatkowe ryzyko dla rządów państw i społeczeństw w krajach o stabilnym systemie finansowym (…) Jest to projekt, który rozszerza zakres ryzyka bankowego i wykracza daleko poza jakiekolwiek stosowane dotychczas fundusze ratunkowe” – czytamy w uzasadnieniu, którego tytuł brzmi „Wolfgang Schäuble – niemiecki minister finansów w niepełnym zakresie informuje społeczeństwo o ryzyku związanym z wdrożeniem unii bankowej”.

Europolis został założony w 1998 roku w Berlinie. Promuje się hasłem „niemiecki wkład do polityki europejskiej”. Grupa popiera zwiększenie konkurencyjności, utrzymanie stabilności cen oraz waluty, promuje konsolidację finansów publicznych oraz opowiada się za zasadą pomocniczości w integracji europejskiej.

Czytaj także Bliżej unii bankowej, ale tylko mały krok


Tagi


Artykuły powiązane

Konsekwencje podatku od niektórych instytucji finansowych

Kategoria: Instytucje finansowe
Zgodnie ze wstępnymi wynikami badania przeprowadzonego przez autora artykułu podatek bankowy wpłynął na skalę wykorzystania instrumentów polityki pieniężnej, rynek pieniężny oraz oprocentowanie depozytów i kredytów. Badanie nie wykazało natomiast jednoznacznie, aby podatek istotnie zmniejszył wartość udzielonych kredytów czy rentowność banków.
Konsekwencje podatku od niektórych instytucji finansowych

Reguły fiskalne w Europejskiej Unii Walutowej

Kategoria: VoxEU
Istniejące reguły fiskalne Unii Europejskiej wymagają zmian - uważa panel ekspertów UE. Większość członków panelu opowiedziałaby się za jakąś kombinacją rad fiskalnych, bardziej elastycznych i antycyklicznych zasad lub zasad opartych na wydatkach, a także zwiększonego potencjału fiskalnego na poziomie Unii Europejskiej.
Reguły fiskalne w Europejskiej Unii Walutowej