Europolis kwestionuje konstytucyjność unii bankowej

Niemiecka grupa Europolis zapowiada wniesienie skargi konstytucyjnej dotyczącą zbadania zgodności proponowanych przepisów dotyczących tworzenia unii bankowej oraz Ustawy zatwierdzającej przeniesienie nadzoru bankowego do Europejskiego Banku Centralnego.

„W świetle obowiązujących obecnie regulacji europejskich, nie ma podstaw prawnych do tworzenia unii bankowej. Jest to także akt ultra-vires, naruszający podstawowe prawa obywatelskie oraz stwarzający dodatkowe ryzyko dla rządów państw i społeczeństw w krajach o stabilnym systemie finansowym (…) Jest to projekt, który rozszerza zakres ryzyka bankowego i wykracza daleko poza jakiekolwiek stosowane dotychczas fundusze ratunkowe” – czytamy w uzasadnieniu, którego tytuł brzmi „Wolfgang Schäuble – niemiecki minister finansów w niepełnym zakresie informuje społeczeństwo o ryzyku związanym z wdrożeniem unii bankowej”.

Europolis został założony w 1998 roku w Berlinie. Promuje się hasłem „niemiecki wkład do polityki europejskiej”. Grupa popiera zwiększenie konkurencyjności, utrzymanie stabilności cen oraz waluty, promuje konsolidację finansów publicznych oraz opowiada się za zasadą pomocniczości w integracji europejskiej.

Czytaj także Bliżej unii bankowej, ale tylko mały krok


Tagi


Artykuły powiązane

Warszawa najlepsza dla młodych

Kategoria: Raporty
Stolica Polski zwyciężyła w rankingu „Europolis – Miasta dla młodych”, zorganizowanym przez Fundację Schumana. Na drugim miejscu znalazł się Rzeszów, a na trzecim – Katowice. Badana była atrakcyjność 66 polskich miast.
Warszawa najlepsza dla młodych

5 lat unii bankowej. Doświadczenia i wyzwania na przyszłość.

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wprowadzenie unii bankowej w strefie euro spowodowało, że banki działają w jednolitym środowisku regulacyjnym, co ma duże znaczenie szczególnie w przypadku transgranicznych grup bankowych. Wciąż brakuje trzeciego filara unii, którym ma być wspólny system gwarantowania depozytów.
5 lat unii bankowej. Doświadczenia i wyzwania na przyszłość.

Bankowe problemy gospodarki niemieckiej

Kategoria: Analizy
Gospodarka niemiecka mimo spowolnienia wciąż jest największą gospodarką Unii Europejskiej i czwartą gospodarką świata. Ale jej banki przeżywają kłopoty, co może wskazywać, że niemiecki system bankowy powinien zostać przebudowany.
Bankowe problemy gospodarki niemieckiej