Żółte światło na rynkach globalnych
Summers: Prywatne inwestycje nie zapewnią poziomu oszczędności do rozwoju gospodarki światowej w nadchodzących latach, która skazana jest na stagnację i niskie, z punktu widzenia historii gospodarczej, stopy procentowe. (CC By NC ND Canada 2020)

Żółte światło na rynkach globalnych

Poniedziałek 25 sierpnia 2015 r. był dla banków centralnych na całym świecie poważnym ostrzeżeniem przed trudnym do przewidzenia w skutkach kryzysem rynków finansowych. Wyczerpała się już strategia programów stymulacyjnych zwłaszcza ilościowego łagodzenia – twierdzą zgodnie ekonomiści i menadżerowie.
> czytaj dalej
Na Węgrzech gospodarka zwolniła
(CC By NC ND eLKayPics)

Na Węgrzech gospodarka zwolniła

Po odnotowanych w 2014 r. najwyższych od dziesięciolecia kwartalnych wskaźnikach wzrostu PKB, w ujęciu realnym w pierwszej połowie 2015 r. gospodarka zwolniła, szczególnie w drugim kwartale. To skutek kończącego się boomu budowlanego.
> czytaj dalej
Economist Intelligence Unit
Polskie Inwestycje niezbyt Rozwojowe
(w złotych)

Polskie Inwestycje niezbyt Rozwojowe

W Polsce duże inwestycje finansuje się tylko z budżetu i ze środków UE. Znacznie lepiej byłoby dzielić się kosztami z kapitałem prywatnym, ale do tego trzeba rewolucji. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) powinno stać się prawną regułą. Dopiero wtedy PIR mógłby stale rozpatrywać około 100 projektów, z których do realizacji trafiałoby pięć naprawdę zwiększających nasze PKB.
> czytaj dalej
Nowy model wzrostu Chin wygląda, jak mistyfikacja
(CC By David Dannis)

Nowy model wzrostu Chin wygląda, jak mistyfikacja

Weekendy służyły ostatnio chińskim władzom do ratowania giełdy i gospodarki. Gdy zabrakło tych działań nastapil historyczny spadek giełdy w Szanghaju, w ślad za nią poszły wszystkie parkiety świata. 25 sierpnia bank centralny obniżył benchmarkową stopę procentową o 25 pkt. bazowych do 4,6 proc. - już po raz piąty od listopada 2014 roku. Coraz częściej mówi się o potencjalnej zgodzie na kupowanie akcji przez chińskie fundusze emerytalne.
> czytaj dalej
Ostra walka o domniemanie niewinności
(Fot. shutterstock)

Ostra walka o domniemanie niewinności

Były już prezydent – nie bez oporu - wprowadził do ordynacji podatkowej zasadę, że „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika", po łacinie in dubio pro tributario. Słusznie, bo w polskiej praktyce rozstrzygania sporów przez fiskusa dominuje zasada przeciwna - domniemania winy obywatela i przedsiębiorcy.
> czytaj dalej
Nowa naftowa normalność

Nowa naftowa normalność

Ceny ropy znowu spadają. Cena baryłki surowca amerykańskiego osunęła się poniżej 42 dol., do poziomu najniższego od marca 2009 roku, czyli samego dna kryzysu finansowego. A choć na ostry spadek cen w ubiegłym roku mocno wpłynęły dwa duże wstrząsy podażowe, to obecna ich obniżka ma także istotny wymiar popytowy.
> czytaj dalej
Krach na giełdzie wyhamuje chińską ekspansję
(Fot. PAP)

Krach na giełdzie wyhamuje chińską ekspansję

Takich komunikatów nie słyszeliśmy od lat, jeśli nie dziesięcioleci: niepokojące wieści z  chińskich giełd, przekładają się na złe doniesienia z chińskiej gospodarki.
> czytaj dalej
Problemem już nie brak, ale cena gazu
Budowa gazoportu w Świnoujściu. (Fot. PAP)

Problemem już nie brak, ale cena gazu

Z trudem, ale jednak dobiega końca budowa terminalu LNG do odbioru skroplonego gazu dostarczanego drogą morską, który ma nas uniezależnić od rosyjskiego gazu. Z aktualnego bilansu wynika, że już teraz, nawet bez nowego terminalu, moglibyśmy od biedy obejść się bez rosyjskich dostaw. O przyszłości sektora gazowego w Polsce decydować powinien obecnie rachunek ekonomiczny, a nie polityka.

> czytaj dalej
Ceny ropy i regulacje kredytowe przyciskają norweskie banki
Handelsbanken w Oslo (CC BY-NC Wojtek Gurak)

Ceny ropy i regulacje kredytowe przyciskają norweskie banki

Rentowność norweskiego systemu finansowego rośnie, kapitalizacja banków przewyższa wymagane minima. Banki mogą jednak mieć problemy przez niskie ceny ropy i nowe przepisy ograniczające popyt gospodarstw domowych na kredyty.
> czytaj dalej
Economist Intelligence Unit
Właściwa pora na reformę ustalania cen paliw

Właściwa pora na reformę ustalania cen paliw

Światowe ceny ropy, które w minionej dekadzie podlegały tak wielkim wahaniom, w ciągu ostatniego roku spadły o ponad 50 proc. Dla krajów eksportujących ropę ma to negatywne skutki gospodarcze, a dla jej importerów —pozytywne. A co ze skutkami, które nie mają bezpośrednio ekonomicznego charakteru?
> czytaj dalej
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Kursy średnie NBP 27/08/2015
EUR 4,2255 -0,30%
USD 3,7450 +1,37%
CHF 3,9260 +0,20%
GBP 5,8003 +0,13%

EUR  4,2255

USD  3,7450

CHF  3,9260

GBP  5,8003


Analizy

Koniunktura

Gospodarka nie przyspieszy

Gospodarka nie przyspieszy
O 0,8 punktu wzrósł w sierpniu wskaźnik wyprzedzający koniunktury, informujący o przyszłych tendencjach w gospodarce. Wskaźnik powrócił do poziomu z lipca, co nie zmienia jednak obserwowanej od początku roku tendencji do utrzymywania osiągniętego dotychczas tempa wzrostu, bez większych szans na wyraźne przyspieszenie - informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC.
> czytaj dalej


Makroekonomia

Rosja z recesji przejdzie w stagnację

Rosja z recesji przejdzie w stagnację
Spadek cen ropy oraz sankcje gospodarcze pogłębiły trwające od 2011 r. spowolnienie dynamiki PKB Rosji. Ze względu na brak zewnętrznych i wewnętrznych motorów wzrostu, tym razem Rosja najprawdopodobniej nie wróci na ścieżkę wysokiego wzrostu przez najbliższe kilka lat.
> czytaj dalej


Rynki finansowe

Euro pożądane jest poza strefą euro

Euro pożądane jest poza strefą euro
Ujemne stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego miały odstraszać inwestorów od nabywania waluty europejskiej. I tak też się stało, euro osłabło od początku roku o ponad 20 proc. względem dolara i o 13 proc. względem koszyka składającego się aż 38 walut największych partnerów handlowych strefy euro. Nie wszyscy jednak stracili zainteresowania euro.
> czytaj dalej


Biznes

Regulacje rynku pracy wpływają na opłacalność akwizycji

Regulacje rynku pracy wpływają na opłacalność akwizycji
Przepisy regulujące rynki pracy mają znaczny wpływ zarówno na to, czy dochodzi do akwizycji transgranicznych, jak i na konsekwencje tych transakcji dla firm dokonujących przejęcia. Analiza danych z 50 krajów pozwoliła ustalić, że firmy osiągają wyższe stopy zwrotu z inwestycji, gdy przejmują przedsiębiorstwo w kraju, gdzie rynek pracy jest uregulowany słabiej niż w państwie, w którym ma siedzibę firma dokonująca akwizycji.
> czytaj dalejBadania i Raporty

NIK: Koszty w Lasach Państwowych są za wysokie

NIK: Koszty w Lasach Państwowych są za wysokie
Stały wzrost kosztów zarządu, wzrost wynagrodzeń oraz zwiększenie nakładów inwestycyjnych stwarzają ryzyko nieosiągnięcia podstawowych celów Lasów Państwowych – uważa Najwyższa Izba Kontroli. Dzięki dużym zyskom sytuacja spółki określona jest jednak jako „dobra i stabilna”.
> czytaj dalej

Rynek pracy

Branża motoryzacyjna potrzebuje 3 tys. inżynierów

Branża motoryzacyjna potrzebuje 3 tys. inżynierów
Do końca 2015 r. sektor motoryzacyjny w Polsce będzie potrzebować ok. 3 tys. inżynierów – przewiduje firma rekrutacyjna Bergman Engineering. Rosnący popyt na wykwalifikowanych pracowników jest związany z nowymi, zapowiedzianymi lub już realizowanymi, projektami inwestycyjnymi w branży – nawet bez projektu Jaguara.
> czytaj dalej


Debata ekonomiczna

Warto przeczytać

Mały popyt, duża podaż imigrantów

Mały popyt, duża podaż imigrantów
Coraz więcej imigrantów, coraz więcej murów i drutów kolczastych. O migrantach piszą New York Times, Bloomberg, Guardian, a w Polsce Bogdan Góralczyk. Warto dziś także przeczytać o wnioskach z poniedziałkowego krachu na giełdach, o wyczerpujących się złożach węgla w Polsce i przyszłości górnictwa, o cenach ropy i benzyny oraz kapitale zagranicznym w Polsce według Andrzeja Raczko, wiceprezesa NBP.
> czytaj dalej


Inwestycje zagraniczne

Lepiej nie kupować zagranicznych inwestorów

Lepiej nie kupować zagranicznych inwestorów
Sławomir Majman, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, nawet porażkę przy ściąganiu projektu nazywanego inwestycją dekady przekuwa w sukces. I dalej ciągnie wózek, do którego oprócz zagranicznych inwestycji, wpadły w ostatnich latach m.in. projekty promocji Polski w Chinach i Afryce, Expo w Mediolanie czy wspieranie polskich firm w kraju i za granicą.
> czytaj dalej


Handel międzynarodowy

Putin utylizuje burżuazyjną żywność, Polska tworzy nowe kanały

Putin utylizuje burżuazyjną żywność, Polska tworzy nowe kanały
Pierwszą rocznicę wprowadzenia sankcji gospodarczych Rosja uczciła w sposób, który zapewnił jej miejsce na stronach tytułowych chyba wszystkich europejskich gazet – Władimir Putin wydał dekret nakazujący utylizację produktów spożywczych, co do których istnieje podejrzenie, że pochodzą z jednego z państw objętych embargiem.
> czytaj dalej


Makroekonomia

Ameryka przeszkadza biednym krajom

Ameryka przeszkadza biednym krajom
W stolicy Etiopii, Addis Abebie, zebrała się niedawno Trzecia Konferencja Międzynarodowa Finansowania Rozwoju. Odbyła się w okresie, gdy kraje rozwijające się oraz tzw. rynki wschodzące udowodniły, iż są w stanie produktywnie wchłonąć wielkie kwoty pieniędzy.  
> czytaj dalejKomentarze Świat

Nie pisz Credo na parkanie

Nie pisz Credo na parkanie

Najprostszym rozwiązaniem kwestii in vitro byłaby likwidacja NFZ. Brak rządowej refundacji powstrzymałby wiele par od uciekania się do tej metody, a dyskusja na wolnym rynku zostałby sprowadzana na zupełnie inne tory. Powstaje pytanie, czy Kościół w Polsce jest gotowy do przeprowadzenia debaty o prywatyzacji służby zdrowia. Wysokie obciążenia podatkowe i dotacje są również niemoralne.
> czytaj dalej
Tajemnica popularności miliardera

Tajemnica popularności miliardera

Każde wystąpienie Donalda Trumpa pociąga za sobą komentarze analityków politycznych głoszące, że Trump właśnie zabił swoje szanse w wyborach prezydenckich. Nie może przecież już podnieść się po tym, jak obraził Meksykanów, albo oczernił senatora Johna McCaina! A jednak jego popularnosć rośnie. Dlaczego?
> czytaj dalej

Inflacja jest. Ukrywa się w cenach aktywów

Inflacja cen aktywów - choroba, której przyczyną zawsze jest chaotyczna polityka pieniężna – nie jest nowym zjawiskiem. Była właściwie nieunikniona, biorąc pod uwagę działalność głównych banków centralnych świata.
> czytaj dalej

Spot On

Spot On 26 mały

Najczęściej czytaneNowości i Recenzje

Tajemnica cyfrowego złota

Tajemnica cyfrowego złota

Nikt nie wie, kim jest twórca najpopularniejszej cyfrowej waluty na świecie, bitcoina. Wiadomo za to, że jest jednym z najbogatszych ludzi świata – pisze Nathaniel Popper w książce „Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money” („Cyfrowe złoto: Bitcoin i historia odmieńców i milionerów próbujących odmienić pieniądz”).
> czytaj dalej

Chińscy centralni planiści nigdzie się nie wybierają

Aleksander Piński

Ukryta miłość do biurokracji

Aleksander Piński

Sekret bogactwa Skandynawów

Aleksander Piński


 

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje.