Zdrowie pacjenta i zdrowie publiczne

Stworzenie ogólnopolskiego systemu oznaczania grup krwi – zaproponował Lech Mucha, lekarz chirurg z Gliwic, laureat III edycji konkursu „Gdyby to zależało ode mnie, to…”. To sposób przyspieszenie jednej z procedur medycznych, a także sposób na zmniejszenie wydatków w służbie zdrowia. Z laureatem konkursu spotkał się Marek Belka, prezes NBP.

Zdrowie pacjenta i zdrowie publiczne

Lech Mucha odbiera dyplom z rąk prof. Marka Belki, prezesa NBP.

Zwycięska praca pt.: „By oszczędzić krew i pacjentów” dotyczy potrzeby stworzenia Centralnego Krajowego Rejestru Grup Krwi. Autor zwrócił uwagę na problem braku dobrych procedur dokumentowania w Polsce oznaczania grup krwi. Ma to duże znaczenie dla ratowania życia w nagłych przypadkach, a jednocześnie jest ważne z punktu widzenia kosztów ponoszonych przez placówki medyczne i pacjentów.

Prof. Marek Belka gratulując zwycięzcy zwrócił uwagę na trudny społecznie i ekonomicznie problem rosnących kosztów leczenia.

– Cieszy mnie, że Konkurs Obserwatora Finansowego wyławia autorów ciekawych pomysłów i idei wykraczających poza stricte problematykę bankowości centralnej i polityki monetarnej– powiedział prezes NBP.

Wyboru najlepszej pracy dokonała kapituła konkursu, której przewodniczyła Katarzyna Zajdel-Kurowska, członek Zarządu NBP, a w której wzięli udział także Dobiesław Tymoczko, zastępca dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej NBP, dziennikarze Jan Cipiur i Jacek Ramotowski oraz Krzysztof Bień, redaktor naczelny serwisu Obserwator Finansowy.

Kapituła konkursu postanowiła dodatkowo wyróżnić pracę Anny Patrycji Czepiel pt: „Jak Polska powinna ułatwić start młodym ludziom, czyli rzecz o regulacjach nadmiernych i regulacjach wybrakowanych”, dotyczącą m.in. składek na ubezpieczenie społeczne pobieranych od umów cywilnoprawnych dla osób kończących studia.

>>spotkanie laureatów I i II edycji konkursu OF z prezesem NBP

OF

 

Lech Mucha odbiera dyplom z rąk prof. Marka Belki, prezesa NBP.

Tagi