MFW: Polska powinna unikać luzowania fiskalnego w ’23

Polska powinna unikać luzowania fiskalnego w 2023 r., żeby wspierać politykę pieniężną, powinna też znaleźć oszczędności w zw. ze zbrojeniami – ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy w raporcie po konsultacjach z polskimi władzami. MFW z zadowoleniem przyjmuje zapowiedzi konsolidacji budżetu w Polsce.

„W krótkim terminie polityka fiskalna powinna wspierać wysiłki banku centralnego nakierowane na obniżenie inflacji poprzez unikanie poluzowania fiskalnego w bieżącym roku. Przyszłe instrumenty wsparcia w kwestiach energetycznych powinny być bardziej ukierunkowane do potrzeb, co pozwoli większą rolę odgrywać sygnałom cenowym w celu promowania oszczędzania energii” – napisano.

„Ogłoszona przez rząd intencja zmniejszenia roli pozabudżetowych funduszy jest mile widziana. Wydatki przeprowadzane obecnie przez pozabudżetowe fundusze powinny być przesunięte z powrotem do budżetu, żeby zwiększyć transparentność i pozwolić na nadzór parlamentu oraz społeczeństwa (nad finansami publicznymi – PAP)” – dodano.

MFW prognozuje deficyt sektora gg Polski w 2023 r. na poziomie 4,5 proc. PKB, w 2024 r. -3,8 proc. PKB i ok. 4 proc. w kolejnych latach.

„Podczas, gdy dług sektora gg prognozowany jest na stabilnym poziomie ok. 50 proc. PKB, ciaśniejsza pozycja fiskalna w 2023 r. wspierałaby wysiłki banku centralnego dla niższej inflacji. Jako minimum należałoby unikać dalszego luzowania fiskalnego, o ile nie wystąpią duże negatywne ryzyka” – dodano.

W ocenie MFW, w celu akomodacji dodatkowych wydatków zbrojeniowym polski rząd powinien znaleźć odpowiadające im oszczędności, żeby nie doszło do wzrostu długu w średnim terminie.

„Znacząca przestrzeń fiskalna pozwoliła na duże wsparcie gospodarki w czasie pandemii i szoku energetycznego. Polska jednocześnie zmierzy się obecnie z nową presją fiskalną w formie dodatkowych wydatków zbrojeniowych, niższych dochodów z PIT i wyższych stóp procentowych. W średnim terminie deficyt gg według prognoz przekraczać będzie 3 proc. PKB, czyli poziom, który stabilizowałby dług w okolicy 50 proc. PKB. Utrzymanie długu na ścieżce spadkowej pozwoliłoby zachować przestrzeń na wypadek przyszłych szoków i przygotować się na długoterminową presję wynikającą ze starzeniem się populacji i tranzycji energetycznej” – dodano.

Według MFW, polski rząd powinien przeprowadzić reformę podatku od nieruchomości lub zmniejszyć wydatki poprzez wprowadzenie bardziej ukierunkowanych benefitów socjalnych i podwyższyć wiek emerytalny.

tus/ asa/


Artykuły powiązane

Pieniądz cyfrowy banku centralnego w perspektywie historycznej

Kategoria: VoxEU
Zmiany technologiczne w zakresie pieniądza i finansów są nieuniknione. Pieniądz cyfrowy banku centralnego spełniałby podstawowe funkcje pieniądza, a mianowicie rolę jednostki rozliczeniowej, środka wymiany i środka przechowywania wartości, czyli tezauryzacji.
Pieniądz cyfrowy banku centralnego w perspektywie historycznej

Przyczyny gospodarczych niepowodzeń Argentyny

Kategoria: Trendy gospodarcze
Argentyna, niegdyś jedna z najbogatszych gospodarek świata, co parę lat przechodzi spektakularny kryzys, kończący się ogłoszeniem niewypłacalności państwa, odcięciem od finansowania zagranicznego, hiperinflacją oraz wzrostem ubóstwa społeczeństwa. Jak przerwać ten zaklęty krąg?
Przyczyny gospodarczych niepowodzeń Argentyny

Nowy model europejskiego systemu fiskalnego

Kategoria: VoxEU
Zawieszenie obowiązujących w Unii Europejskiej reguł fiskalnych w celu umożliwienia państwom członkowskim podjęcia nadzwyczajnych środków w obliczu kryzysu COVID-19 daje okazję do ambitnej reformy wyraźnie już przestarzałych ram polityki fiskalnej.
Nowy model europejskiego systemu fiskalnego