W sierpniu ’23 więcej kredytów dla mikroprzedsiębiorców

Banki udzieliły w sierpniu 2023 r. więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom (+15,7 proc.) i na wyższą wartość (+15,7 proc.) w porównaniu do sierpnia 2022 roku – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej.

W ujęciu produktowym banki udzieliły w sierpniu więcej kredytów obrotowych (+34,2 proc.) i kredytów inwestycyjnych (+18,9 proc.), mniej udzielono kredytów w rachunku bieżącym (-10,7 proc.).

W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę odnotowały kredyty obrotowe (+23,2 proc.) oraz kredyty inwestycyjne (+17,7 proc.). Spadki natomiast wystąpiły w kredytach w rachunku bieżącym (-1,7 proc.).

W okresie styczeń – sierpień 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku banki udzieliły więcej o 11,0 proc. kredytów mikroprzedsiębiorcom i na kwotę wyższą o 5,6 proc. W okresie tym banki udzieliły mniej o 13,3 proc. i o niższej wartości (-21,0 proc.) kredytów inwestycyjnych.

Wzrosty w aspekcie liczbowym i wartościowym dotyczą kredytów obrotowych: odpowiednio (+15,1 proc.) i (+8,0 proc.) oraz kredytów w rachunku bieżącym (+1,5 proc.) i (+6,6 proc.).

BIK podał, że sierpniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 6,09 proc. w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w sierpniu 2023 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,95 proc., kredyty w rachunku bieżącym 4,37 proc. oraz kredyty obrotowe 11,31 proc.

W sierpniu 2023 r. w porównaniu do lipca 2023 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o -0,44. Natomiast w okresie 12 miesięcy, czyli w porównaniu do sierpnia 2022, ogólny Indeks pogorszył się (wzrósł) o 1,14. W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się (wzrosły) także Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+2,34) oraz kredytów w rachunku bieżącym (+0,78).

Na 12,2 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w sierpniu 2023 roku 5,9 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48,3 proc.) i 2,8 tys. handlowe (22,7 proc.). Łącznie 71 proc. udzielonych w sierpniu 2023 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z całkowitej kwoty 1,643 mld zł, banki udzieliły 608 mln zł (37 proc.) kredytów firmom z sektora usług oraz 427 mln zł (26 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w sierpniu 2023 r. to 63 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W sierpniu 2023 r. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania budownictwa (+18,8 proc.) oraz usług (+17,7 proc.). W ujęciu wartościowym w sierpniu 2023 r. w porównaniu do sierpnia 2022 r. dodatnia dynamika dotyczyła kredytów dla firm ze wszystkich branż. Najwyższe dynamiki odnotowały kredyty udzielone firmom budowlanym (+33,6 proc.) oraz usługowych (+19,2 proc.).

W pierwszych ośmiu miesiącach 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich czterech sektorów. Najwyższa dynamika dotyczyła firm usługowych (+12,2 proc.) oraz budowlanych (+11,7 proc.). W ujęciu wartościowym w tym okresie banki udzieliły o (+14,5 proc.) wyższą kwotę kredytów firmom budowlanym oraz o (+6,1 proc.) usługowym. Ujemną dynamiką charakteryzowały się kredyty udzielone firmom produkcyjnym (-0,8 proc.).

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w sierpniu 2023 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość Indeksu wyniosła 6,37 proc., handlowe (6,03 proc.) oraz produkcyjne (5,98 proc.). Najlepszy (najniższy) odczyt w sierpniu 2023 roku odnotował Indeks Jakości firm z sektora budownictwo i wyniósł 5,87 proc. W porównaniu do sierpnia 2022 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach. Najbardziej w usługach (+1,36) oraz budownictwie (+1,32).

pr/


Artykuły powiązane

Rynki kredytów mieszkaniowych w UE pod presją

Kategoria: Usługi finansowe
Kredyty hipoteczne (mieszkaniowe) stanowią podstawowy składnik zadłużenia gospodarstw domowych w europejskich bankach. Finansowanie konsumpcji nie odgrywa aż tak dużej roli.
Rynki kredytów mieszkaniowych w UE pod presją

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce na tle innych krajów UE

Kategoria: Trendy gospodarcze
Obserwowane w ostatnim czasie dynamiczne zmiany na polskim rynku kredytów hipotecznych i działania mające wspomóc kredytobiorców zachęcają do bliższego przyjrzenia się temu segmentowi kredytów, również na tle innych krajów UE.
Rynek kredytów hipotecznych w Polsce na tle innych krajów UE

Metoda węgierska

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jak pokazuje przykład Węgier, przeplatająca się odpowiedzialność za obszary polityki gospodarczej oraz rozdźwięk między działaniami banku centralnego a polityką gospodarczą rządu mogą prowadzić do nieoptymalnej realizacji głównego celu – trwałego i stabilnego wzrostu gospodarczego.
Metoda węgierska