American Dream a lokalna przedsiębiorczość

American Dream (amerykański sen) to kwintesencja przedsiębiorczości i postępu, ale zarówno naukowcy, jak i komentatorzy mają wątpliwości, czy mit ten jest wciąż żywy. Niniejszy artykuł łączy analizę tekstów artykułów prasowych z lat 1988-2016 z danymi dotyczącymi start-upów w USA w celu zbadania, czy American Dream nadal inspiruje początkujących przedsiębiorców. Okazuje się, że artykuły dotyczące koncepcji American Dream pojawiające się w lokalnej prasie, a w szczególności artykuły z pozytywną narracją, stymulują lokalną przedsiębiorczość. Pozytywna narracja szczególnie wspiera przedsiębiorczość w takich dziedzinach jak handel elektroniczny, zaawansowane technologie, lokalna gospodarka i start-upy produkcyjne.
American Dream a lokalna przedsiębiorczość

„Homo sapiens rządzi światem, ponieważ jest jedynym zwierzęciem, które wierzy w rzeczy, które istnieją wyłącznie w jego wyobraźni, takie jak bogowie, państwa, pieniądze i prawa człowieka”. 

Sapiens: Od zwierząt do bogów (Harari 2011)

Kwintesencją przedsiębiorczości i rozwoju jest American Dream – etos, który inspirował wiele pokoleń obywateli USA i imigrantów i zachęcał ich do ciężkiej pracy, pomagając zbudować potęgę tego kraju i sprawić, by stał się on najbardziej innowacyjnym krajem na świecie. W swojej przełomowej książce na temat „Ekonomii narracyjnej”, która zapoczątkowała wiele badań (np. Tubadji i in. (2020), Wohlfart i in. 2021), Robert Shiller przedstawia American Dream jako „atrakcyjną i oryginalną koncepcję  […], która stopniowo zakorzeniła się w społeczeństwie amerykańskim” (Shiller 2017: 151).

Jednak idea American Dream nie zawsze jest przedstawiana w równie pozytywny sposób, a cyniczne interpretacje mogą wręcz zniechęcać do przedsiębiorczości. Na przykład Berlant (2011) przedstawia American Dream jako „okrutny optymizm”. Ideał American Dream jest obecnie często podważany przez naukowców (np. Narang i in. 2017) i komentatorów reprezentujących całe spektrum polityczne. Na przykład 1 listopada 2020 r. New York Times” w artykule zatytułowanym „Epitafium dla American Dream” zwrócił się do czytelników, by spróbowali odpowiedzieć na pytanie „Jak i kiedy umarł dla Ciebie mit American Dream?”

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy ideały określane pojęciem American Dream nadal inspirują początkujących przedsiębiorców, w niedawno opublikowanym artykule (Mishra i in. 2023) mierzymy pod kątem ilościowym związek między liczbą artykułów dotyczących etosu American Dream a lokalną przedsiębiorczością. Wykorzystujemy analizę tekstów artykułów poświęconych American Dream publikowanych w lokalnej prasie. Następnie oceniamy związek pomiędzy bardziej „pozytywną” narracją (np. podejściem „optymistycznym” i / lub „pełnym przekonania” w porównaniu z „cynicznym” i / lub „sceptycznym”)  a dynamiką lokalnej przedsiębiorczości.

Zobacz również

https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/rynek-pracy-w-stanach-zjednoczonych-coraz-bardziej-przyjazny-dla-starszych-pracownikow/

Nasza metodologia obejmuje analizę artykułów prasowych, które zawierają określone słowa kluczowe związane z interpretacją i wyjaśnieniem pojęcia American Dream. Następnie oceniamy każdy artykuł na podstawie stopnia, w jakim oddaje polaryzację (w pozytywny lub negatywny sposób) dyskusji na temat American Dream. W ten sposób tworzymy miarę polaryzacji przekazu idei American Dream w czasie i przestrzeni. Pozwala nam to na wykorzystanie tej miary jako zmiennej objaśniającej dla różnych miar, które przedstawiają dynamikę przedsiębiorczości. Do pomiaru przedsiębiorczości wykorzystujemy dane pochodzące z projektu Start-up Cartography (Andrews i in. 2022), który zawiera bazę danych wszystkich start-upów zarejestrowanych w USA (między innymi) na poziomie hrabstwa w ciągu roku, obejmującą lata 1988-2016.

Okazuje się, że artykuły na temat American Dream w prasie lokalnej promują lokalną przedsiębiorczość, co widać, gdy spojrzymy zarówno na całkowitą liczbę zakładanych przedsiębiorstw, jak i w przeliczeniu na mieszkańca. Szacujemy, że wzrost liczby artykułów na temat American Dream w danym hrabstwie o jedno odchylenie standardowe (tj. 27,6 artykułów więcej) w ciągu roku odpowiada wzrostowi liczby zakładanych firm w tym hrabstwie o około 7 043, czyli 44 proc. odchylenia standardowego liczby firm tworzonych co roku we wszystkich hrabstwach.
To z kolei przekłada się na około 208 więcej nowopowstałych firm na 100 000 mieszkańców w danym hrabstwie, czyli 50 proc. odchylenia standardowego liczby firm zakładanych co roku we wszystkich hrabstwach na 100 000 mieszkańców. Jest to istotna zależność.

Zobacz również

https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/jak-napiete-sa-rynki-pracy-w-stanach-zjednoczonych/

Pozytywna narracja dotycząca American Dream może dodatkowo wzmocnić ten efekt. Niektóre dane szacunkowe sugerują, że na każde odchylenie standardowe wzrostu liczby artykułów z pozytywną narracją przypada 500 dodatkowych firm. Pozytywna narracja może również determinować profil nowo zakładanych firm. Okazuje się, że pozytywna narracja  szczególnie wspiera przedsiębiorczość w takich dziedzinach jak handel elektroniczny, zaawansowane technologie, lokalna gospodarka i start-upy produkcyjne.

Najbliższa naszym ustaleniom jest ostatnia praca Kim (2023), w ramach której przeprowadzono eksperyment pokazujący, że przedstawiane w mediach rozrywkowych historie osób, które zrobiły zawrotną karierę  („od pucybuta do milionera”) zwiększają wiarę ludzi w awans społeczny i etos American Dream. Co więcej, pokazujemy, że sama narracja dotycząca American Dream ma wymierne efekty w realnej strefie przedsiębiorczości.

W tym względzie opieramy się również na niedawnych pracach, które mierzą wpływ „motywów” w kulturze ludowej, wskazanych przez antropologa i folklorystę Jurija Berezkina, na kwestie społeczno-gospodarcze (np. Michalopoulos i Xue 2021). Ta nowa praca rozwija  będący przedmiotem obszernej literatury wątek wpływu kultury i religii na kwestie społeczno-gospodarcze (np. Barro i McCleary 2006) i swoim zakresem częściowo zazębia się z literaturą na temat interakcji między mediami a kulturą (np. Hepp 2013, Ang 2023, Esposito i in. 2023).

Nasza praca koncentruje się na współczesnej narracji na temat etosu American Dream w lokalnej prasie i jej koordynującym wpływie na przedsiębiorczość.

 

Mrinal MishraAssistant Professor at University Of Melbourne

Jonathan Fu –  Post-doctoral researcher at University Of Zurich

Steven Ongena – RPN Member, European Financial Architecture Fellow, Banking and Corporate Finance

 

 

 

Artykuł ukazał się w wersji oryginalnej na platformie VoxEU, tam też dostępne są przypisy i bibliografia.


Tagi


Artykuły powiązane

Pandemia wbrew pozorom pobudziła przedsiębiorczość

Kategoria: Trendy gospodarcze
Z jednej strony pandemia rozsiała ziarno niepewności, okaleczyła społeczeństwa i porozrywała łańcuchy dostaw. Z drugiej strony wyzwoliła ogromne pokłady przedsiębiorczości i inwencji w ludziach, którzy w innych realiach nie poważyliby się szturmować rynku.
Pandemia wbrew pozorom pobudziła przedsiębiorczość

Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Kategoria: Analizy
Mikołaj Kopernik, znany przede wszystkim jako wybitny astronom, w historii zapisał się również jako ekonomista i jeden z pierwszych orędowników nowoczesnej polityki pieniężnej.
Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych