Autor: Milena Kabza

Dr nauk ekonomicznych, pracuje w NBP

Davos 2021 – dzień czwarty

Obrady Światowego Forum Ekonomicznego w czwartek dotyczyły w szczególności kwestii czwartej rewolucji przemysłowej i jej skutków m.in. dla rynku pracy, potencjału sztucznej inteligencji oraz konieczności zwiększenia integracji cyfrowej na świecie.
Davos 2021 – dzień czwarty

Oczekuje się, że technologie związane z czwartą rewolucją przemysłową, wspierane sztuczną inteligencją, w zasadniczy sposób zmienią świat. Wyniki globalnego badania wśród prezesów firm, przeprowadzonego przez Światowe Forum Ekonomiczne, wskazują, że 63 proc. respondentów uważa, że sztuczna inteligencja będzie miała większy wpływ na świat niż powstanie sieci internetowej.

W panelu pt. Putting people at the centre of AI zastanawiano się nad tym, w jaki sposób sektory prywatny i publiczny mogą współpracować, aby uwolnić potencjał technologii czwartej rewolucji przemysłowej z korzyścią dla wszystkich interesariuszy. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, że sztuczna inteligencja zmienia sektor przedsiębiorstw m.in. poprzez transformację modeli biznesowych w kierunku cyfryzacji i automatyzacji, co wpływa na kształtowanie warunków pracy i większe rozproszenie siły roboczej.

Do zakłóceń w wielu branżach, wskutek zmian technologicznych, dochodzą jeszcze skutki pandemii. Jak wskazał Guy Ryder, dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy, w ciągu ostatniego roku utracono w skali globalnej 225 mln miejsc pracy, a 81 mln ludzi przestało być aktywnymi zawodowo. Ponadto w raporcie Światowego Forum Ekonomicznego na temat przyszłości miejsc pracy wskazano, że 43 proc. ankietowanych przedsiębiorstw zamierza zredukować liczbę pracowników, a 34 proc. planuje ją zwiększyć – dzięki integracji technologii.

Davos 2021 – dzień pierwszy

W sesji pt. Skilling the Global Workforce zastanawiano się, w jaki sposób firmy i rządy mogą współpracować w celu przekwalifikowania pracowników i przygotowania ich na warunki na rynku pracy w przyszłości. Oceniono, że kluczową kwestią jest zaplanowanie właściwej polityki przekwalifikowania, która umożliwia zarówno rozwój pracowników dzięki nowym umiejętnościom, jak i wykorzystanie nowych możliwości pracowników przez pracodawców, w coraz nowszych pracach cyfrowych. Podkreślono także konieczność uwzględnienia problemu nierówności umiejętności, co odnosi się zwłaszcza do nisko wykwalifikowanych pracowników, aby uniknąć polaryzacji na rynku pracy.

Powiązanym tematem omawianym podczas Forum była również integracja cyfrowa, która stała się dobrem priorytetowym podczas pandemii, kiedy możliwość bezpośrednich kontaktów międzyludzkich została znacząco ograniczona, a coraz więcej podstawowych usług przeniosło się do internetu (podczas pandemii COVID-19 całkowite wykorzystanie internetu wzrosło na świecie aż o 70 procent). Jednocześnie ta nowa sytuacja spowodowała pogłębienie się przepaści cyfrowej dla 47 procent populacji ludzi na Ziemi, która pozostaje offline.

Podczas panelu pt. Accelerating Digital Inclusion in a Post-COVID World zaprezentowano nową inicjatywę, EDISON Alliance, której celem jest przyspieszenie integracji cyfrowej i połączenia krytycznych sektorów gospodarki, co stanowi podstawę dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Jak zauważył Ajay S. Banga, prezes Mastercard: „nie można mieć internetu wszystkiego bez internetu dla wszystkich”.

Konieczność pilnej integracji cyfrowej dotyczy w szczególności krajów o niskich dochodach, m.in. w regionie Afryki, a zapewnienie infrastruktury szerokopasmowej jest kluczowe nie tylko ze względu na umożliwienie łączności, ale także m.in. ze względu na dostęp do edukacji oraz opieki zdrowotnej, dzięki rozwiązaniom telemedycznym.

W jednym z ostatnich paneli wystąpił Sundar Pichai, dyrektor generalny Google i Alphabet, odnosząc się m.in. do potencjału sztucznej inteligencji, która to technologia może przyczynić się do wzrostu wydajności podmiotów gospodarczych o 40 procent do 2035 roku, co odpowiada wartości ekonomicznej 14 bln USD. W szczególności, zdaniem Sundara Pichai, sztuczna inteligencja może odegrać dużo większą rolę w zwalczaniu przyszłych pandemii dzięki zwiększeniu zdolności do wykrywania zarażeń, a także tworzenia następnych generacji leków i szczepionek.

Davos 2021 – dzień drugi

W odniesieniu do kwestii regulacji sektora Big Tech – o której wcześniej podczas Forum mówili m.in. Ursula von der Leyen i Emmanuel Macron – wskazał, że duże firmy technologiczne odgrywają ważną rolę w społeczeństwie, a jednocześnie ponoszą dużą odpowiedzialność. Z tych powodów podziela pogląd, że konieczne jest omówienie możliwych podejść regulacyjnych, których celem jest zapewnienie dobrze funkcjonującego społeczeństwa.

Dodatkowo, w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji i obliczeń kwantowych, Sundar Pichai podkreślił konieczność opracowania ram współpracy międzynarodowej, na wzór porozumienia paryskiego w sprawie klimatu, aby wspólnie rozwiązywać problemy wynikające z tych technologii.

W artykule autorka wyraża prywatne poglądy, a nie oficjalne stanowisko NBP.


Tagi


Artykuły powiązane

Davos 2022 – dzień czwarty

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wystąpienie Olafa Scholza, kanclerza Niemiec, zdominowało ostatni dzień 52. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Ważnym tematem dyskusji był także rozwój metaświata i związane z nim zagrożenia oraz wyzwania jego regulacji.
Davos 2022 – dzień czwarty

Davos 2022 – dzień drugi

Kategoria: Trendy gospodarcze
Podczas drugiego dnia Światowego Forum Ekonomicznego przemówienia wygłosili m.in. przewodnicząca KE, Ursula von der Leyen oraz Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO; dyskutowano także m.in. na temat globalnego kryzysu energetycznego i przeciwdziałaniu przyszłym pandemiom.
Davos 2022 – dzień drugi

Davos 2022 – dzień trzeci

Kategoria: Trendy gospodarcze
Niepewność gospodarcza, gwałtownie zwiększające się koszty utrzymania, kryzys żywnościowy oraz sytuacja na rynku pracy – to wybrane tematy omawiane podczas trzeciego dnia Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Ważne ogłoszenie dotyczyło „porozumienia na rzecz zdrowszego świata”.
Davos 2022 – dzień trzeci