Autor: Milena Kabza

Dr nauk ekonomicznych, pracuje w NBP

Davos 2021 – dzień trzeci

Kolejny dzień Światowego Forum Ekonomicznego w Davos był poświęcony głównie kwestiom związanym ze zmianami klimatu i przeciwdziałaniu ich skutkom. Ważne głosy dotyczyły także problemu nierówności społecznych, pogłębiających się wskutek pandemii.
Davos 2021 – dzień trzeci

(©Envato)

Po dwunastu latach nieobecności na Forum przemówienie wygłosił prezydent Rosji, Vladimir Putin. Skupił się w nim na ostrzeżeniu, że świat ryzykuje konfliktem, jeśli nie rozwiąże się problemów globalnego rozwoju. Zwrócił przy tym uwagę na podobieństwa między sytuacją obecną a wczesnymi latami 30. ubiegłego wieku, jeśli chodzi o wspólne wyzwania o skali globalnej i zwiększone rozwarstwienie społeczne – co, w jego ocenie, podsyciło populizm oraz rozwój ruchów ekstremistycznych.

Prezydent Rosji zakwestionował także siłę rynkową firm z sektora Big Tech, zastanawiając się jednocześnie, w jakim stopniu ich monopol biznesowy odpowiada interesowi publicznemu.

W wystąpieniu prezydenta Republiki Korei, Moon Jae-in, również był obecny wątek dotyczący nierówności społecznych. Prezydent Moon Jae-in zauważył, że w wyniku ekonomicznych skutków pandemii nierówności pogłębiają się nie tylko wewnątrz krajów, ale także między państwami.

Wskazał jednocześnie na działania, jakie podjęto w Korei w celu podtrzymania ducha inkluzywności społecznej w odpowiedzi na pandemię. Obejmowały one pomoc finansową dla obywateli (m.in. bony dla rodzin o niskich dochodach) i małych firm, a także wsparcie w utrzymaniu pracy. Podkreślił także, że konieczne może stać się wprowadzenie dalszych środków wsparcia, co jest niezbędne, aby likwidować luki społeczne.

W panelu pt. Mobilizing Action on Climate Change rozmawiano na temat tego, w jaki sposób główne gospodarki i branże na świecie mogą przyspieszyć swoje działania, aby zrealizować lub przekroczyć cele paryskiego porozumienia klimatycznego. Ważny głos w dyskusji stanowiła wypowiedź ministra środowiska Chińskiej Republiki Ludowej, Huang Runqiu, który powtórzył przyrzeczenie prezydenta Xi Jinpinga, że chińskie emisje gazów cieplarnianych przestaną rosnąć do 2030 r. i osiągną wartość zero netto do 2060 r.

Przedstawił w tym zakresie listę polityk, które mają spowodować, że Chiny wywiążą się z tego przyrzeczenia, tj. m.in. wprowadzenie ograniczeń dla przemysłu i regionów w zakresie emisji, stworzenie chińskiego rynku emisji dwutlenku węgla, a także pomoc i dzielenie się doświadczeniami z innymi krajami (m.in. w postaci finansowej, jak i szkoleniowej).

Kolejny panel pt. Financing the “Net-Zero” Transition dotyczył kwestii finansowych związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną. Uczestnicy panelu zgodzili się, że potrzeba bilionów dolarów, aby sfinansować przejście na zerową emisję gazów cieplarnianych, szczególnie w przypadku branż charakteryzujących się wysokim poziomem śladu węglowego.

Jak zauważył Mark Carney, specjalny wysłannik ONZ ds. działań w dziedzinie klimatu i finansów, finansowanie tej transformacji wymaga połączenia funduszy publicznych i prywatnych, a już teraz nadzieją napawa postawa wielu podmiotów z sektora prywatnego, deklarujących włączenie się w działania prośrodowiskowe.

Wspieranie działań na rzecz klimatu, a także budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym może pozytywnie wpłynąć na ożywienie gospodarcze po kryzysie – o czym dyskutowano w panelu pt. Harnessing Circular Innovation for the Economic Reset. Podczas sesji wskazano, że stworzenie gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu mogłoby stworzyć 700 000 dodatkowych miejsc pracy do 2040 r. i przynieść oszczędności sięgające nawet 200 mld USD rocznie.

Zdaniem Stientje van Veldhoven, minister środowiska Holandii, osiągnięcie większego poziomu cyrkulacji to nie tylko sprawa recyklingu, ale również projektowanie, naprawa i redukcja odpadów. Ponadto, w jej ocenie, pandemia potwierdziła, że „marnowanie zasobów to marnowanie pieniędzy”.

Skutecznością pod względem braku marnotrawienia zasobów, w tym przypadku wody, pochwalił się podczas Forum premier Izraela, Benjamin Netanyahu. Poinformował, że dzięki technologii – i mimo tego, że w Izraelu jest mniej opadów niż podczas zakładania tego państwa 73 lata temu, a populacja wzrosła dziesięciokrotnie – Izrael ma nadwyżki wody. Wynika to z polityki wobec recyklingu ścieków (recykling dotyczy ok. 90 procent ścieków) oraz wykorzystania, jednej z największych na świecie, instalacji odsalania na Morzu Śródziemnym, zasilanej energią słoneczną.

Innym problemem omawianym podczas Forum, związanym z zarządzaniem zasobami, była transformacja systemów żywnościowych i użytkowania gruntów. Uczestnicy panelu na ten temat wskazali, że problemy i zakłócenia dotyczące systemów żywnościowych mają wpływ na wszystkich, co dodatkowo uwidocznił kryzys COVID-19, a 2 miliardy ludzi na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej i pożywnej żywności.

Jednym z rozwiązań w tym zakresie, na które zwrócił uwagę Mark Rutte, premier Holandii, jest tworzenie zielonych miejsc pracy związanych z sektorem spożywczym, które będą miały kluczowe znaczenie dla odbicia gospodarczego po kryzysie COVID-19 oraz będą wspierać działania na rzecz klimatu i przeciwdziałać recesjom gospodarczym. Jeffrey Lu Minfang, szef China Mengniu Dairy Co. Ltd, zauważył także, że zrównoważone podejście do produkcji żywności powinno uwzględniać rozwiązania oparte na roślinach, będących częścią szerokiego zestawu podejść do transformacji systemów żywnościowych.

W artykule autorka wyraża prywatne poglądy, a nie oficjalne stanowisko NBP.

(©Envato)

Otwarta licencja


Tagi