Boston najlepszy dla młodych ekonomistów

VoxEU

Młodzi ekonomiści nagradzani w ostatnim okresie za prace naukowe najczęściej studiowali, do momentu uzyskania doktoratu, w Stanach Zjednoczonych, a w szczególności – w Bostonie – takie wnioski wynikają z badań autora niniejszego artykułu.