Jackson Hole: Polityka pieniężna musi nadążać za zmianami technologicznymi

W centrum dyskusji tegorocznej konferencji bankierów centralnych w Jackson Hole (USA) znalazły się tematy związane ze zmianami strukturalnymi w gospodarce, dotyczącymi głównie nowych technologii, i ich wpływem na politykę pieniężną.