Klimatyczne ambiwalencje

Bogdan Góralczyk

Obrady szczytu klimatycznego w Glasgow rozpoczęto z przytupem – niemal w całości przybyli tu ważni politycy z właśnie zakończonego szczytu G-20. Dołączyli do nich inni znani politycy, aktywiści i celebryci, tacy m.in. jak Barack Obama, Jeff Bezos, Bill Gates, wielki rzecznik zielonych zmian sir David Attenborough.