Niemłodzi bogowie dzięki emeryturze z zakładu pracy

Ministerstwo Rozwoju przygotowuje rozwiązania emerytalne, oparte na dobrowolnych oszczędnościach (III filar). Chodzi o utrzymanie odpowiedniego poziomu świadczeń emerytalnych, mimo niekorzystnych przemian demograficznych. Oszczędności OFE mają być sprywatyzowane, a w zakładach pracy upowszechnione plany kapitałowe.