Od kredytu do kryzysu, czyli jak długi mogą zaszkodzić globalnej gospodarce

Witold Gadomski

Bank Światowy opublikował raport, którego autorzy ostrzegają, że skumulowany dług prywatny i publiczny rośnie niepokojąco szybko. Poprzednie fale wzrostu zadłużenia prowadziły do kryzysów finansowych, a obecna fala jest większa niż poprzednie.