Strefa euro ma przyszłość, ale narodowe waluty tym bardziej

Obserwator Finansowy

Podkreślanie zalet samodzielnej polityki monetarnej przy jednoczesnym zasygnalizowaniu, że jej możliwości też się wyczerpują i czas na aktywniejszą politykę fiskalną – tak można podsumować 9. międzynarodową konferencję NBP na temat przyszłości europejskiej gospodarki.