Wolność, kreatywność, gospodarka

VoxEU

Innowacje często koncentrują się w pewnych regionach geograficznych, nazywanych czasem „kreatywnymi klastrami”. Sięgnęliśmy po dane o urodzeniach słynnych osób, by zbadać dynamikę kreatywności w Europie między XI a XIX w. Sukces gospodarczy zwykle szedł za otwartością i demokratycznymi procedurami.