Zagadka niskiej inflacji ma wiele wyjaśnień

Maciej Stefański, Juliusz Jabłecki

Pomimo ożywienia wzrostu gospodarczego i spadku bezrobocia na świecie, inflacja pozostaje relatywnie niska. Coraz częściej mówi się o zagadce niskiej inflacji. Niektórzy obwieścili nawet śmierć krzywej Phillipsa, czyli zanik dodatniej zależności pomiędzy dynamiką cen a koniunkturą gospodarczą.