Automatyzacja rynku pracy większym zagrożeniem dla mężczyzn

Obserwator Finansowy

Proces automatyzacji i robotyzacji gospodarki może istotnie wpłynąć na rynek pracy w Polsce. Analizując w kategoriach płci, skutki tego procesu bardziej dotkną mężczyzn.