Zdrowie będzie jeszcze cenniejsze

Obserwator Finansowy

Udział wydatków na zdrowie przekroczy w ciągu najbliższej dekady w najbardziej rozwiniętych krajach świata poziom 10 proc. produktu krajowego. W USA koszty ochrony zdrowia przewyższą 20 proc. PKB. W Polsce, jeśli nie zajdą istotne zmiany, wydatki na zdrowie w relacji do PKB wzrosną tylko nieznacznie.