Gospodarki na ropę potrzebują hybrydowego silnika

Maciej Jaszczuk

Ropa przez dekady napędzała gospodarki krajów posiadających obfite jej złoża. Świat jednak chce walczyć ze zmianami klimatu, a jedną z metod jest ograniczenie zużycia paliw kopalnych. Te państwa, które uzależniły się od petrodolarów muszą myśleć o alternatywnych silnikach dla gospodarki.