Inwestycje w szkoły dają długofalowy wzrost, inwestycje w drogi – szybkie efekty

VoxEU

W wielu krajach rozwijających się inwestowanie w edukację staje się coraz pilniejszą potrzebą, mimo to wydatki drogowe często przekraczają nakłady, które kraje te ponoszą na szkoły.