Jak upowszechnić ekonomię behawioralną

VoxEU

Przyszły rozwój ekonomii behawioralnej powinien koncentrować się na optymalizacji procesu, który wyjaśni główne kwestie, wypełni luki koncepcyjne i stworzy łatwe do obserwacji modele. Modele zachowań staną się spójną alternatywą dla homo economicus tylko wtedy, gdy zajdzie ten proces.