Międzynarodowe sankcje gospodarcze nałożone na Rosję zmieniają reguły zachowania państw

Dr Marzenna K. James

Bardziej zdolne do przeciwdziałania politycznym szantażom kiedy pojawiają się one w handlu zagranicznym, nie tylko skutecznie pomagają Ukraińcom walczyć w obronie swojego kraju, ale także zapewniają innym krajom lepszą ochronę przed podobną inwazją.