Pandemia pustoszy Amerykę Łacińską

Paweł Kowalewski

Ameryka Łacińska to jedno z epicentrów światowej pandemii, pięć jej krajów wykazuje największe na świecie poziomy zachorowalności. Banki centralne ratują krajowe gospodarki, odwołując się do niekonwencjonalnej polityki monetarnej, ale nawet ona może okazać się niewystarczająca.