Państwa się dzielą i łączą, gospodarka trwa

Witold Gadomski

Zjednoczenie Niemiec, jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych i ekonomicznych końca XX wieku, było bardzo kosztowne zarówno dla gospodarki niemieckiej, jak i dla całej Unii Europejskiej.