Plany budżetowe w Europie: brak rozbieżności, ale i brak koordynacji

VoxEU

Wstrząs pandemiczny dotknął zarówno podażową, jak i popytową stronę gospodarki. Antykryzysowe działania w zakresie polityki fiskalnej nie były jednakowe w poszczególnych krajach strefy euro. W czasie, gdy potrzebne mogą być działania skoordynowane, obserwujemy niepokojący poziom niespójności strategii