Przyszłość należy do Azji

Bogdan Góralczyk

Dzisiejsze elity w Pekinie, szczególnie te hołdujące hasłu „chińskie marzenie”, są przekonane, że wiek XIX należał do Brytyjczyków, XX do Amerykanów, a XXI będzie stuleciem Chin. Tę tezę na całą Azję rozszerza autor książki „The future is Asian”.