Chorwacja ma najniższy w regionie udział inwestorów zagranicznych w długu publicznym

Łukasz Czernicki

W państwach tzw. nowej Unii, pozostających poza strefą euro, udział inwestorów zagranicznych w długu publicznym w Polsce jest najwyższy. To stanowi pewne ryzyko dla stabilności finansowej.