“Finansjalizacja” źródłem gospodarczych kłopotów

Bruce Bartlett

Ekonomiści wciąż szukają przyczyn powolnego wzrostu amerykańskiej gospodarki. Niektórzy skupiają się obecnie na problemie „finansjalizacji”, czyli poziomie wzrostu sektora finansowego w odniesieniu do PKB.