Coraz więcej czarnych chmur nad Ameryką

Paweł Kowalewski

W październiku Ameryka obchodzi dzień swojego odkrycia, choć w różnych jej częściach ten dzień jest inaczej nazywany, a nawet inaczej interpretowany. Niezależnie od nazewnictwa oraz interpretacji wydarzeń sprzed 528 lat, USA nie ma szczególnych powodów do celebrowania.