COVID-19 to mniejszy zwrot z inwestycji w edukację

Krzysztof Kutwa

Wśród negatywnych skutków pandemii znajduje się obniżenie zwrotu z inwestycji w edukację. W cyklu całego życia zawodowego średnio obniżone zarobki Europejczyka sięgną niemal 30 tysięcy euro, wielkość szacowanych strat w skali UE może wynieść 6,2 tryliona euro (oszacowanie własne).