Ekonomiści wojen

Aleksander Piński

Ekonomiści przyczyniali się zarówno do wygrania wojen, jak i do kapitulacji. Tak twierdzi Alan Bollard w książce „Economists at War: How a Handful of Economists Helped Win and Lose the World Wars”.