Europa oddłuża się, ale bardzo powoli

Witold Gadomski

Zgodnie z Paktem o Stabilności i Wzroście kraje Unii Europejskiej są zobowiązane do utrzymywania deficytu fiskalnego nie wyższego niż 3 proc. PKB i powinny redukować dług publiczny do poziomu poniżej 60 proc. PKB. We wszystkich krajach zmniejszył się deficyt fiskalny, ale nie poziom zadłużenia.