Inwestycje w energetyczne oszczędności

Krzysztof Bień

Co siódmy dolar z 1,7 bilionów zainwestowanych w świecie w 2016 roku w energetykę sfinansował lepsze wykorzystanie energii. Łączne nakłady w ubiegłym roku zmalały o 12 proc., głównie z powodu ograniczenia inwestycji na wydobycie ropy i gazu, ale wydatki na oszczędzanie wzrosły o 9 proc.