Inwestycje zagraniczne dodały Polsce ponad 15 proc. PKB

0 15,6 proc. byłby mniejszy PKB Polski w 2015 r. gdyby nie bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Realne korzyści to wyższa konkurencyjność gospodarki, dochody obywateli i wpływy budżetowe. Pozytywnie zaskakuje waga tych inwestycji dla innych branż niż produkcja.