Jackson Hole 2022: W poszukiwaniu nowej równowagi

Michał Ledóchowski, Adrian Sztolsztejner

W tym roku podczas sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole w Stanach Zjednoczonych poszukiwano przede wszystkim recept na wysoką inflację i przezwyciężenie ograniczeń podażowych w gospodarce światowej.