Nowe narzędzia państwa w gospodarce

W Polsce przez pierwszą dekadę transformacji trwała prywatyzacja gospodarki. Po roku 2000 przypadki dużych prywatyzacji były coraz rzadsze, a Skarb Państwa niechętnie pozbywał się kontroli nawet nad spółkami giełdowymi. Obecnie szuka możliwości jej odzyskania.