Modistan

Bogdan Góralczyk

Premier Indii Narendra Modi już jako lokalny lider w Gudżarat walczył o zmiany gospodarcze i modernizację prowincji. Wprowadził szereg pomysłów i innowacji. Teraz ma plan dla całego kraju.