Nowe wyzwanie – mierzenie niepewności

Aktualna sytuacja w gospodarce globalnej nie wpływa jeszcze na zmienność najważniejszych wskaźników gospodarczych. Jednak skala negatywnych informacji w mediach skłania inwestorów do odkładania decyzji o długookresowych skutkach.