Pandemia nie obniżyła przekazów pieniężnych emigrantów zarobkowych

VoxEU

W utrzymaniu solidnego poziomu przekazów pieniężnych kierowanych do krajów rozwijających się w okresie pandemii pomogły bodźce fiskalne wdrażane w krajach przyjmujących migrantów zarobkowych oraz ograniczona mobilność transgraniczna.