Polityka pieniężna w nowej europejskiej rzeczywistości

Paweł Gąsiorowski

Banki centralne nie mogą pozostać bezczynne w oczekiwaniu na ustanie szoku podażowego, gdyż może to zdestabilizować oczekiwania inflacyjne i rozkręcić spiralę inflacyjną.