PPK to lek, ale nie na całe zło

Można przyjąć, że Pracownicze Plany Kapitałowe przyczynią się do wzrostu relacji oszczędności do PKB, ale skala tego będzie mniejsza niż 2 punkty proc. Należy je zatem wprowadzić, ale bez przesadnych nadziei na pozytywny efekt makroekonomiczny.