Rynki pracy wcale nie mają się tak świetnie

VoxEU

W artykule dowodzimy, że najważniejszym czynnikiem dynamiki płac w USA są: stopa niezatrudnienia, czyli całkowity odsetek niezatrudnionych dorosłych (ang. non-employment rate) i stopy niepełnego zatrudnienia. Oba te czynniki mają silny ujemny wpływ na wzrost płac. Wynika stąd, że rezerwowa armia siły roboczej, która działa na wzrost płac jak hamulec, obejmuje nie tylko bezrobotnych, ale ujawnia się także wewnątrz firm.