Strategie cenowe przedsiębiorstw włoskich w pandemii COVID-19

VoxEU

Badanie ankietowe firm włoskich wskazuje, że ich polityka cenowa, jak i oczekiwania inflacyjne zależne są od przewidywanego czasu trwania kryzysu oraz presji konkurencyjnej.