Wzrost niedoborów siły roboczej po pandemii COVID-19 w krajach OECD

VoxEU

Artykuł przedstawia analizę porównawczą OECD, z której wynika, że w wielu rozwiniętych gospodarkach narastają niedobory siły roboczej, zwykle w branżach charakteryzujących się intensywnością kontaktów, niskimi płacami, i – ogólniej – miejscami pracy o niskiej jakości.