Zerwane powiązanie między rozwojem handlu a rynkiem pracy w Egipcie

Bank Światowy

Od początku lat 90. XX wieku kraje rozwijające się doświadczyły jednoczesnego wzrostu eksportu – zwłaszcza związanego z globalnymi łańcuchami wartości – oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.