Chile w układzie słonecznym

Mirosław Ciesielski

Od kilku lat Chile dokonuje wzorcowej transformacji tzw. miksu energetycznego tak, aby docelowo 70 proc. energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. Specjalnego znaczenia nabiera energia słoneczna. Wszystko odbywa się przy społecznej aprobacie, a strategie wdrażają kolejne rządy niezależnie od barw politycznych.